TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA NGUYỄN HUY HOÀNG

[Đăng ngày: 25/06/2014]

 

 GIẢI PHÁP - HỔ TRỢ - THÀNH CÔNG 

 

       - Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

       - Phương châm hành động: Bạn Thành Công - Tôi Thành Công

       - Chăm sóc khách hàng: Xây dựng niềm tin bền vững để trở thành đối tác tin cậy và chuyên nghiệp nhất.

       - Yếu tố an toàn: Yếu tố rủi ro luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của Nguyễn Huy Hoàng.

       - Ý thức, tinh thần, trách nhiệm của CBCNV: Phát huy tinh thần thân ái, đoàn kết, hợp lực giữa cán bộ công nhân viên tạo thành một tập thể vững mạnh.


 

Các tin khác