SỨ MỆNH

[Đăng ngày: 03/06/2014]

 

 

 

Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Huy Hoàng tiên phong cung cấp các thương hiệu máy may có chất lượng, hiện đại cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dệt May. Góp sức mình vào công cuộc Công Nghiệp Hóa- Hiện Đại Hóa đất nước. Không ngừng hoàn thiện mình để thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng, xứng danh là nhà cung cấp/ đối tác ưu chuộng để hợp tác. -  Đối với nền kinh tế: Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Huy Hoàng tiên phong cung cấp các thương hiệu máy may có chất lượng, hiện đại cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dệt May. Góp sức mình vào công cuộc Công Nghiệp Hóa- Hiện Đại Hóa đất nước.

- Đối với khách hàng và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.  Không ngừng hoàn thiện mình để thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng, xứng danh là nhà cung cấp/ đối tác ưu chuộng để hợp tác.

 

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.


Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.