MÁY ZIC ZẮC

MÁY MAY 1 KIM ZIC ZAC SEWPOWER SP-20U53-D

 

Kí hiệu   : SP-20U53-D
Loại máy 

 : MÁY ZIC ZAC

Hãng  : SEWPOWER
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

 

MÁY MAY 1 KIM ZIC ZAC SEWPOWER SP-20U53

   

Kí hiệu   : SP-20U53
Loại máy 

 : MÁY MAY ZIC ZAC

Hãng  : SEWPOWER
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY ZIC ZAC SUNSIR SS-Z2284N

       

Kí hiệu   : SS-Z2284N
Loại máy 

 : MÁY ZIC ZAC

Hãng  : SUNSIR
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY ZIC ZAC ĐIỆN TỬ CHẠY ĐƯỢC NHIỀU MẪU SUNSIR SS-Z2290DSS-D3

      

Kí hiệu   : SS-Z2290DSS-D3
Loại máy 

 : MÁY ZIC ZAC

Hãng  : SUNSIR
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ