• 1 Một xưởng may gia công nhỏ, cần đầu tư các loại máy may nào?