Chuyên viên kỹ thuật

Số lượng: 5 người Nơi làm việc: tại công ty Lương: thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh

 I. Thông tin chung - Số lượng: 5 người - Nơi làm việc: tại công ty và ngoài thị trường - Lương: 5-10tr

NHÂN VIÊN MARKETING

 - Số lượng: 2 người - Nơi làm việc: tại công ty. - Lương: Thỏa thuận