NỒI HƠI ĐIỆN

NỒI HƠI ĐIỆN SHENGTIAN LDR0.15-0.7-1A

                                    

Kí hiệu   : LDR0.15-0.7-1A
Loại máy 

 : NỒI HƠI ĐIỆN

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

NỒI HƠI ĐIỆN SHENGTIAN DLD18~24-0.4-E1/36-0.7-1

                                   

Kí hiệu   : DLD18~24-0.4-E1/36-0.7-1
Loại máy 

 : NỒI HƠI ĐIỆN

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

NỒI HƠI ĐIỆN SHENGTIAN DLD6~12-0.5-B1

                                  

Kí hiệu   : DLD6~12-0.5-B1
Loại máy 

 : NỒI HƠI ĐIỆN

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

NỒI HƠI ĐIỆN SHENGTIAN DLD6-0.4-1E

                                 

Kí hiệu   : DLD6-0.4-1E
Loại máy 

 : NỒI HƠI ĐIỆN

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ