MÁY VIỀN TÚI XÁCH

MÁY VIỀN RÁP Ổ LỚN KM-390BL (MAY HÀNG RẤT DÀY)

 

Kí hiệu  : KM-390BL
Loại máy  : Máy viền ống ráp ổ lớn (may hàng rất dày)
Hãng : Sunstar
Xuất xứ
 : Hàn Quốc
Thời gian bảo hành : 12 tháng
Tình trạng hàng  : Còn hàng 
MÁY VIỀN RÁP Ổ LỚN SUNSTAR KM-380BL

 

Kí hiệu  : KM-380BL
Loại máy  : Máy viền ống ráp ổ lớn
Hãng : Sunstar
Xuất xứ
 : Hàn Quốc
Thời gian bảo hành : 12 tháng
Tình trạng hàng  : Còn hàng 
VIỀN TÚI XÁCH SS-H335B

 MẪU GIỐNG SUNSTAR 380

Kí hiệu   : SS-H335B
Loại máy   : Máy viền túi xách 
Hãng  : Sunsir
Xuất xứ
 : Trung Quốc
Thời gian bảo hành  : 12 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy viền túi xách SUNSIR SS-H335B (Mẫu giống SUNTAR 380)

 

Kí hiệu   : SS-H335B
Loại máy   : Máy viền túi xách 
Hãng  : SUNSIR
Xuất xứ
 : Trung Quốc
Thời gian bảo hành  : 12 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy viền da ổ lớn SS-H341

 

Kí hiệu  : SS-H341
Loại máy  : Máy viền da ổ lớn 
Hãng : SUNSIR
Xuất xứ
 : Trung Quốc
Thời gian bảo hành : 12 tháng
Tình trạng hàng  : Còn hàng