BÀN HÚT

BÀN HÚT SHENGTIAN TD-B5/TDZ-B7

                                          

Kí hiệu   : TD-B5/TDZ-B7
Loại máy 

 : BÀN HÚT

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

 

BÀN HÚT SHENGTIAN TDZ-B1

                                         

Kí hiệu   : TDZ-B1
Loại máy 

 : BÀN HÚT

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

BÀN HÚT SHENGTIAN TDZ-Q1/TDZ-Q2

                                        

Kí hiệu   : TDZ-Q1/TDZ-Q2
Loại máy 

 : BÀN HÚT

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

BÀN HÚT HƠI NƯỚC SHENGTIAN TDG-B1

                                       

Kí hiệu   : TDG-B1
Loại máy 

 : BÀN HÚT

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

BÀN HÚT SHENGTIAN TP-B4/TP-B6

                                      

Kí hiệu   : TP-B4/TP-B6
Loại máy 

 : BÀN HÚT

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

BÀN HÚT HƠI NƯỚC SHENGTIAN TDZG-Q3/TDZG-Q5

                                     

Kí hiệu   : TDZG-Q3/TDZG-Q5
Loại máy 

 : BÀN HÚT

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ