MÁY VẮT SỔ

MÁY VẮT SỔ ĐIỆN TỬ 4 ỐNG CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG R5

 

Kí hiệu   : R5-4-M03/333-I
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử 4 ống cắt chỉ tự động
Hãng  : Sunsir
Xuất xứ  : Trung Quốc
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
MÁY VẮT SỔ ĐIỆN TỬ 5 ỐNG CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG R5

  

Kí hiệu   : R5-5-03/233-I
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử 5     ống cắt chỉ tự động
Hãng  : Sunsir
Xuất xứ  : Trung Quốc
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ điện tử 4 chỉ Hikari HX6814T-03UTC/AK

 Mô tơ liền trục, cắt chỉ và nhấc chân vịt tự động bằng hơi.  

Kí hiệu   : HX6816T-03UTC/AK
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử 4 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ điện tử 5 chỉ HX6816T-03UTC2/AK

 Mô tơ liền trục, cắt chỉ và nhấc chân vịt tự động bằng hơi

Kí hiệu   : HX6816T-03UTC2/AK
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử 5 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ điện tử 6 chỉ HX6818T-03UTC2/AK

Mô tơ liền trục, cắt chỉ và nhấc chân vịt tự động bằng hơi 

Kí hiệu   : HX6818T-03UTC2/AK
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử 6 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ điện tử 4 chỉ HX6814T-03UTD2/AK

 Mô tơ liền trục, cắt chỉ và nhấc chân vịt tự động bằng điện

Kí hiệu   : HX6814T-03UTD2/AK
Loại máy   : Máy vắt sổ 4 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ điện tử 5 chỉ HX6816T-03UTD2/AK

Mô tơ liền trục, cắt chỉ và nhấc chân vịt tự động bằng điện

Kí hiệu   : HX6816T-03UTD2/AK
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử 5 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ điện tử 5 chỉ HX6816T-04UTC2/AK/PP

Cắt chỉ và nâng chân vịt tự động bằng hơi, Chuyên dùng cho hàng dày.

Kí hiệu   : HX6816TA-04UTC2/AK/PP
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử 5 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ điện tử 6 chỉ HX6818T-03UTC2/AK/PP

Cắt chỉ và nâng chân vịt tự động bằng hơi, có bộ trợ lực kéo vải.

Kí hiệu   : HX6818TA-03UTC2/AK/PP
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử 6 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ điện tử ống nhỏ 4 chỉ Hikari HX6914T-03KSC/AK

Cắt chỉ và nâng chân vịt tự động, dùng may đồ trẻ em, đồ lót, găng tay

Kí hiệu   : HX6914TA-03KSC/AK
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử ống nhỏ 4 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ điện tử chân vịt cào 4 chỉ Hikari HX6814T-03KSC/AK

Mô tơ liền trục, cắt chỉ và nhấc chân vịt tự động bằng hơi.  

Kí hiệu   : HX6816T-03KSC/AK
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử 4 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ cơ 4 chỉ tốc độ cao HIKARI HX6814A-03

Thích hợp cho các loại vải mỏng và vừa.

Kí hiệu   : HX6814A-03
Loại máy   : Máy vắt sổ cơ 4 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 12 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ cơ 5 chỉ tốc độ cao HIKARI HX6816A-03

Thích hợp cho loại vải tiêu chuẩn vừa.

Kí hiệu   : HX6816A-03
Loại máy   : Máy vắt sổ cơ 5 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 12 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ cơ 4 chỉ tốc độ cao HX6816-03-TV

Thích hợp cho loại vải tiêu chuẩn vừa.

Kí hiệu   : HX6816-03-TV
Loại máy   : Máy vắt sổ cơ liền trục 5 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 12 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ 6 chỉ tốc độ cao Hikari HX6818A-03

Thích hợp cho các loại vải mỏng và vừa. 

Kí hiệu   : HX6818A-03
Loại máy   : Máy vắt sổ cơ 6 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 12 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ cơ 4 chỉ tốc độ cao HX6814-03-TV

Thích hợp cho loại vải tiêu chuẩn vừa.

Kí hiệu   : HX6814-03-TV
Loại máy   : Máy vắt sổ cơ liền trục 4 chỉ 
Hãng  : HIKARI
Xuất xứ
 : Đài Loan 
Thời gian bảo hành  : 12 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ cắt chỉ tự động tốc độ cao SS-B988UT-3/4/5
Kí hiệu  : SS-B988UT-3/4/5
Loại máy  : Máy vắt sổ điện tử 
Hãng : Sunsir
Xuất xứ : Trung Quốc
Thời gian bảo hành : 18 tháng
Tình trạng hàng  : Còn hàng 
Máy vắt sổ thông minh tốc độ cao SS-B806D-3/4/5

Chuyên dùng cho vải thun, sơ-mi

Kí hiệu  : SS-B806D-3/4/5
Loại máy  : Máy cơ
Hãng : Sunsir
Xuất xứ : Trung Quốc
Thời gian bảo hành : 12 tháng
Tình trạng hàng  : Còn hàng 
Máy vắt sổ thông minh tốc độ cao SS-B806UT-3/4/5

Chuyên dùng cho vải thun, sơ-mi

 

Kí hiệu   : SS-B806UT-3/4/5
Loại máy   : Máy vắt sổ điện tử
Hãng  : Sunsir
Xuất xứ  : Trung Quốc
Thời gian bảo hành  : 18 tháng
Tình trạng hàng   : Còn hàng 
Máy vắt sổ 5 chỉ K-Chance V-205-EH

Thích hợp để may đồ Jeans, kaki, hàng dày ...

Kí hiệu  : V-205-EH
Loại máy  : Máy vắt sổ 5 chỉ cơ
Hãng : K-Chance 
Xuất xứ : Đài Loan
Thời gian bảo hành : 12 tháng 
Tình trạng hàng  : Còn hàng 
Máy vắt sổ 5 chỉ K-Chance V-205

 

Thích hợp để may đồ sơ mi, hàng mỏng ...

Kí hiệu   : V-205
Loại máy   : Máy vắt sổ 5 chỉ cơ
Hãng  : K-Chance
Xuất xứ  : Đài Loan
Thời gian bảo hành  : 12 tháng 
Tình trạng hàng   : Còn hàng