THIẾT BỊ PHỤ TRỢ NGÀNH MAY

MÁY ÉP HƠI SHENGTIAN THQ-4060S1

                              

Kí hiệu   : THQ-4060S1
Loại máy 

 : MÁY ÉP 

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY ÉP HƠI SHENGTIAN THQ-1515S

                             

Kí hiệu   : THQ-1515S
Loại máy 

 : MÁY ÉP

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY ÉP KEO SHENGTIAN NHG1600-QS2

                       

Kí hiệu   : NHG1600-QS2
Loại máy 

 : MÁY ÉP

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY ÉP KEO SHENGTIAN NHG900-Q2/900-QS2

                      

Kí hiệu   : NHG900-Q2/900-QS2
Loại máy 

 : MÁY ÉP

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY ÉP KEO SHENGTIAN NHG900-Q1/1000-Q1/1200-Q1

                     

Kí hiệu   : NHG900-Q1/1000-Q1/1200-Q1
Loại máy 

 : MÁY ÉP

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY ÉP KEO SHENGTIAN NHG450(500)(600)-B

                    

Kí hiệu   : NHG450(500)(600)-B
Loại máy 

 : MÁY ÉP

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY ÉP KEO SHENGTIAN NHG300(400)(500)(600)-C

                   

Kí hiệu   : NHG300(400)(500)(600)-C
Loại máy 

 : MÁY ÉP

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

 

MÁY CẮT SHENGTIAN DCQ700~900

                  

Kí hiệu   : DCQ700~900
Loại máy 

 : MÁY CẮT

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY CẮT SHENGTIAN DCQ1200

                 

Kí hiệu   : DCQ1200
Loại máy 

 : MÁY CẮT

Hãng  : SHENGTIAN
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY CẮT TỰ ĐỘNG SEWPOWER SP-988

  

Kí hiệu   : SP-988
Loại máy 

 : MÁY CẮT

Hãng  : SEWPOWER
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ

MÁY CẮT TỰ ĐỘNG SEWPOWER SP-3/103/108

 

Kí hiệu   : SP-3/103/108
Loại máy 

 : MÁY CẮT

Hãng  : SEWPOWER
Xuất xứ
 : TRUNG QUỐC
Thời gian bảo hành  : 18 THÁNG
Tình trạng hàng   : LIÊN HỆ